MB „Ofella”
Į/k. 304028352

Administracijos adresas:
Liepų g. 64,
Klaipėda, LT-92101

Telefonas:
+370 687 10044

Maisto Tvarkymo Subjekto Pažymėjimo Nr. 37MTSPĮ-1789