MB „Ofella“
Į/k. 304028352

Administracijos adresas:
Danės g. 15,
Klaipėda, LT-92117

Telefonas:
+370 687 10044

Maisto Tvarkymo Subjekto Pažymėjimo Nr. 37MTSPĮ-677