Prekių Grąžinimas

Nusipirkę netinkamos kokybės prekę, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo Jums dienos. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai.

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

Pirkimo – pardavimo taisyklės

1. Bendra informacija.
Pirkimo – pardavimo terminai ir sąlygos yra juridinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “biolabs.lt” ar “Mes”) teises, pareigas ir atsakomybę pirkimo-pardavimo proceso metu iš interneto parduotuvės www.biolabs.lt, (toliau – “e-parduotuvė”).

2. E-parduotuvėje teisę įsigyti siūlomas prekes turi:
– veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. ne jaunesni kaip 18 metų ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
–  jaunesni nei 18 metų amžiaus asmenys, turintys tėvų ar globėjų sutikimą;
–  juridiniai asmenys.

3. Norint apsipirkti e-parduotuvėje jums nebūtina prisiregistruoti. Jūs turite užpildyti elektroninę užsakymo formą. Tai reikalinga, kad po užsakymo patvirtinimo būtų galima išsiųsti Jūsų užsakytas prekes. Informacijos laukeliuose Jums reikės suvesti asmens duomenis: vardą ir pavardę, pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
4. Jūs patys esate atsakingi už pateiktų duomenų teisingumą. Jei pateiksite neteisingus duomenis, mes neturėsime galimybės įvykdyti Jūsų užsakymo ir nebūsime atsakingi už sukeltas pasekmes, kurias lėmė klaidingų duomenų pateikimas. Jūs patys esate atsakingi už bet kokius savo veiksmus e-parduotuvėje. Jūs esate atsakingi už asmeninių duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jei trečioji šalis pasinaudos jūsų duomenimis, Jūs būsite atsakingi už jų padarytus veiksmus. Mes nesame atsakingi už bet kokią informaciją, esančią kitose interneto svetainėse, net jei Jūs patekote į juos per nuorodas iš mūsų e-parduotuvės.

5. Mes įsipareigojame neperduoti pateiktos Jūsų konfidencialios informacijos trečiosioms šalims, nebent ji turi būti atskleista pagal įstatymą ar pagal kompetentingų Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar kitų šalių institucijų prašymą.

6. Sutartis tarp Jūsų ir “biolabs.lt” laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžiate nuorodą „Apmokėti”.

7. Pirkėjas, nutraukęs sutartį po sutarties sudarymo ir atsisakęs priimti prekę po prekės išsiuntino jam, turi kompensuoti Pardavėjo susidariusius nuostolius, t.y. persiuntimo išlaidas Pirkėjui ir parsigabenimo atgal į Pardavėjo sandėlį;

8. Draudžiama:
– kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško internetinės biolabs.lt sutikimo;
– naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti e-parduotuvės darbui ar kitais veiksmais trikdyti “biolabs.lt” sistemos veiklą.

9. Mes pasiliekame teisę:
– koreguoti puslapyje esančią informaciją;
– riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis e-parduotuve;
– asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn atsakomybėn.

10. Informacija šioje svetainėje yra pateikiama tik informaciniais tikslais. Ji nėra skirta gydyti ar diagnozuoti ligas ar simptomus ir nėra skirta pakeisti gydytojų ar kitų licencijuotų sveikatos specialistų patarimų. Mes nei tiesiogiai nei netiesiogiai nepateikiame gydymo patarimų. Jei Jūs nusprendžiate gydytis, mes neprisiimame jokios atsakomybės.

11. Atsiradus naujiems e-parduotuvės taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo. Jūs turėtumėte retkarčiais patikrinti e-parduotuvėje einamu momentu galiojančius pardavimo terminus ir sąlygas, kurie yra privalomi visiems. Tam tikros nuostatos, taisyklės ir reglamentai, gali būti pakeisti pagal remiantis naujausia teisine informacija, kuri bus pateikta e-parduotuvės puslapiuose. Jei Jums nepriimtini atnaujinti terminai ir sąlygos, tai Jūs turite teisę nustoti naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

Kilus bet kokiems klausimams, būtinai susisiekite.

Grįžti į parduotuvę